SER Serviceavtal

Genom att teckna ett serviceavtal motverkas dyra följdskador som kan uppstå vid brist på regelbunden 
service.
Regelbundet underhåll ökar livslängden på era grindar / elstängsellarm.

Våra erfarna servicetekniker har fullt utrustade bilar som innehåller alla de gängse reservdelar, så att de flesta reparationer kan utföras.
Reparationer utförs i nära dialog med kunden. Kan en reparation inte utföras med detsamma, koordineras detta med kunden så det blir gjort så fort som möjligt.

Avtalet innebär:

Årlig underhållsservice med förebyggande service samt justering och smörjning
Eventuella reservdelar ingår ej i avtalet men till ett rabatterat pris.
Uppdatering av programvara

Frågor om SER Serviceavtal