Områdesskydd i Viken

Gjutning och montering  av 590 löpmeter svarta stålnätspaneler  med elstängsellarm.

Svartlackerade stålnätspaneler 200×50 6/5/6
Stolpar 50×50 med rostfria bygelinfästningar
16st rader larmlinor

Larmaggregat Druid25 LCD

Motordrivna skjutgrindar Eco-Liner svartlackerade
Alumiuniumbottenbalk.

Öppning- och stängningshastighet 0,5m/s

Försedda med fotocell.
Hajfena som överklättringsskydd
Extern styrning

1st 7m:s skjutgrind
1st 12m:s dubbelskjutgrind 2x6m
1st 10m.s skjutgrind
1st 8m:s skjutgrind

Bilder