Håstens IP

Håstens IP

Gjutning och montering  av stängsel runt fotbollsplan.

2m högt längs långsidorna
5 och 7m högt på kortsidorna

Nät:
2000x50x3,0 fz
3000x50x3,0 fz

Staglina 4,0fz

2st gånggrindar
2000-1000-90 fz

50 löpmeter räcke med överliggare i mahogny

Håstens IP, Varberg