Miljöpolicy

Vår målsättning är att genom ett starkt miljöengagemang ta ansvar för miljön. Detta sker på ett engagerat och kostnadsmedvetet sätt.

Miljöpolicyn uppnås genom att: